Lista över mallar är en referenslista över speciella wikisidor som kan användas för att skriva ut standardiserade meddelanden eller texter. Alla de speciella wikisidorna börjar med "Mall:". För att använda en mall i en artikel skriver man {{mallnamnet}} i artikeln.

Målet är att alla mallar skall finnas med i denna lista: Var således vänlig och lägg till mallar som du själv skapar.

Allmänna mallar

Namn Det som infogas Placeras i artikeln
{{subst:Välkommen}}
(Diskussion)
Välkommen

Varmt välkommen till svenskspråkiga Wikibooks! Hoppas att du kommer att trivas här.
Gå gärna till Hjälpportalen om du inte är van vid wikitekniken och vill lära dig grunderna om namngivning, sidredigering m.m.
Är det något du undrar över får du gärna ställa frågor vid Bybrunnen.
Om du varit aktiv på Wikipedia innan så kan det vara bra att se vilka skillnader det är mellan projekten.

Med vänliga hälsningar
~~~

på nya användares diskussionssidor
{{subst:Logga_in}}
(Diskussion)
Välkommen till Svenska Wikibooks! Hoppas att du kommer att trivas här. Du vet väl att du kan registrera dig och logga in? Du får då tillgång till fler funktioner. Om du inte vill registrera dig går det naturligtvis bra att fortsätta som anonym användare. Hur som helst: Välkommen! på anonyma användares diskussionssidor
Namn Det som infogas Placeras i artikeln
{{subst:Alfabetisk}}
(Diskussion)
längst upp på sidor
{{subst:KategoriTOC}}
(Diskussion)
längst upp i kategorier
{{subst:Notera}}
(Diskussion)

Noteringar som behöver förtydligas.

Där det behövs.
Stubbmallar
Namn Det som infogas Placeras i artikeln
{{subst:Stub}}
(Diskussion)

på sidor som är alltför korta
sidan hamnar i kategori:Stubbar
{{subst:NyBokStub}}
(Diskussion)
  Denna bok är bara påbörjad och saknar fortfarande mycket. Det är öppet för vem som helst att bidra till denna bok, liksom alla andra böcker. Om du märker att något saknas eller är felaktigt, tveka inte att lägga till eller redigera. Du kan träna lite i sandlådan innan du gör mer avancerade ändringar.
på nystartade boksidor
sidan hamnar i kategori:Stubbar
{{subst:Bok saknas}}
(Diskussion)
Denna artikel verkar inte passa in i någon påbörjad wikibok. Hjälp Wikibooks genom att starta en ny bok!
överst i artiklar som inte hör till någon bok
Sidor som behöver kontrolleras. Kategorierna är underkategorier till kategori:Sidor som behöver kontrolleras
Namn Det som infogas Placeras i artikeln
{{subst:Plagiat}}
(Diskussion)
Obs! Den här sidan eller delar av den ser ut att vara kopierat från en annan webbplats: {{{url}}} . Detta kan således vara ett möjligt upphovsrättsbrott. Artikeln kommer därför, om inte ett dokumenterat godkännande om användning kan presenteras, att raderas alternativt återställas till en godtagbar version.
överst på sidor som misstänks vara otillåtet kopierade
sidan hamnar i kategori:Plagiat
{{subst:Sffr}}
(Diskussion)
  Denna sida har föreslagits för radering.
Se anmälanSidor som bör raderas för mer information.
överst på sidor som anmäls för radering.

sidan hamnar i kategori:Sidor föreslagna för radering

{{subst:radera}}
(Diskussion)
  Den här sidan har anmälts till snabbgranskning och kan komma att raderas inom kort.
Eventuella invändningar görs på diskussionssidan.
överst på sidor som anmäls för snabbradering
sidan hamnar i kategori:Snabba raderingar
{{subst:Kvalitetskontroll}}
(Kvalitetskontroll)

Kvalitén på den här artikeln är för närvarande omdiskuterad.
Du kan hjälpa Wikibooks genom att förbättra texten.
överst på sidor som behöver kontrolleras kvaliteten på
sidan hamnar i kategori:Kvalitetskontroll
Mallar för licensinformation
Namn Det som infogas Placeras i artikeln
{{subst:GFDL}}
(Diskussion)
  Tillstånd ges att kopiera, distribuera och/eller redigera detta dokument i enlighet med villkoren i The GNU Free Documentation License, Version 1.2 eller senare, utgivet av the Free Software Foundation; exklusive eventuella "oföränderliga avsnitt" (invariant sections) och text på fram- och baksida.

Ett exemplar av denna licens finns här: "Text of the GNU Free Documentation License"

Förbehåll English statement
{{subst:PD}}
(Diskussion)
  Den här bilden har gjorts tillgänglig som "allmänrätt" (public domain) av upphovsmannen eller också har upphovsrätten upphört. Detta gäller i hela världen. Se mer information om Wikipedias hållning i upphovsrättsliga frågor.
{{subst:GPL}}
(Diskussion)
  Detta arbete är fri programvara; du får vidaredistribuera det och/eller förändra det i enlighet med villkoren i GNU General Public License utgiven av Free Software Foundation; antingen version 2 av licensen, eller (om så önskas) valfri senare version. Detta arbete distribueras med förhoppning att det ska vara användbart, men utan NÅGON SOM HELST GARANTI; även utan garantier om SÄLJBARHET eller ANVÄNDBARHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.
Se GNU General Public License för fler detaljer.
{{subst:logo}}
(Diskussion)
  Det här är en upphovsrätts- och/eller varumärkesskyddad logotyp|logotyp. Bilden publiceras på Wikipedia i enlighet med bestämmelserna om fair use i den amerikanska upphovsrättslagstiftningen.
Se även w:Wikipedia:Upphovsrätt.

Bokspecifika mallar

Fysik A & Fysik B
Namn Det som infogas Placeras i artikeln
{{Fysik A-B Sidhuvud}}
(Diskussion)

Fysik A| Introduktion - The Big Picture | Universum och dess byggstenar | Naturens fundamentala krafter | Optik | Rörelse och förändring | Förändringens krafter - Newtons arv | Krafter och energibegreppet
Fysik B | ------ | ------ | ------ | ------ | ------
Formelsamling/Fysik | Fysik innehållsförteckning


överst på sidan
Kemi A & Kemi B
Namn Det som infogas Placeras i artikeln
{{Kemi A-B Sidhuvud}}
(Diskussion)
överst på sidan
Diskret Matematik
Namn Det som infogas Placeras i artikeln
{{Diskret Matematik/Sidhuvud}}
(Diskussion)
Diskret matematik

Introduktion | Kombinatorik | Mängder | Logik (Satslogik/Predikatlogik) | Talteori
Formelsamling/Matematik | Matematikportalen

överst på sidan
Matematik A - Matematik B - Matematik C - Matematik D - Matematik E
Namn Det som infogas Placeras i artikeln
{{Matematik A-E Sidhuvud}}
(Diskussion)

Matematik A | Algebra | Funktioner | Geometri | Statistik
Matematik B | Algebra | Geometri | Funktioner | Sannolikhetslära | Statistik
Matematik C | Repetition A & B | Algebra | Funktioner | Derivata | Talföljder och summor
Matematik D | Trigonometri | Trigonometri och derivata | Derivata och integraler
Matematik E | Komplexa tal | Derivata och integraler | Differentialekvationer
Facit | Formelsamling/Matematik/Lista över mallar | Matematikportalen

överst på sidan
Programmering i ANSI-C
Namn Det som infogas Placeras i artikeln
{{PANSI-C Sidhuvud}}
(Diskussion)
Programmering i ANSI-C
överst på sidan
Kokboken
Namn Det som infogas Placeras i artikeln
{{Minikokbok}}
(Diskussion)
 
 

Wikibooks
kokbok!


Innehåll

Alfabetiskt register
Recept efter kategori
Köksredskap
Kökstermer
Matlagningsmått

------- Receptregister -------
överst på alla sidor & kategorier i Kokboken.

Lägger sidan i kategori:Kokboken A-Ö.

Se Mall:Minikokbok för instruktioner
Drinkboken
Namn Det som infogas Placeras i artikeln
{{Drinkboken}}
(Diskussion)
 
 

Välkommen till Wikibooks drinkbok!

Drinkrecept från hela världenöverst på alla sidor, artiklar och i kategorier i Drinkboken