Formelsamling/Kemi/Periodiska systemet

Periodiska systemet kallas den tabell över atomslag och grundämnen/element som är uppställd efter deras kemiska och fysikaliska egenskaper, vilka varierar periodiskt med atomvikten och styrs av elektronkonfigurationen. Periodiska systemet uppställdes på 1860-talet.


Grupp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Period
1 1
H

2
He
2 3
Li
4
Be

5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
12
Mg

13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
*
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
 Fr 
88
Ra
**
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Uub
113
Uut
114
Uuq
115
Uup
116
Uuh
117
Uus
118
Uuo

* Lantanider 57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
** Aktinider 89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr

Färg- och teckenförklaring

redigera

I tabellen anges följande per grundämne:

 • Atomnummer. Dess färg anger ämnets aggregationstillstånd vid NTP (rumstemperatur och normalt tryck):
  • orange=gasformigt,
  • blå=flytande,
  • svart=fast, om ämnet förekommer naturligt
  • röd=fast, om ämnet bara förekommer på konstgjord väg
 • Kemiskt tecken.
 • Bakgrundsfärger betecknar kemisk serie:
Alkalimetaller Alkaliska jordmetaller Lantanider Aktinider Övergångsmetaller
Övriga metaller Halvmetaller Icke-metaller Halogener Ädelgaser
 • Ljusgrå/ljusgul bakgrund betyder att ämnet ännu ej upptäckts men har en plats i tabellen.
 • Rutans ram betecknar metaller / halvmetaller / icke-metaller:
Metaller Halvmetaller Icke-metaller

Red. anm: Denna sida kopierad från svenska Wikipedias uppslagsord: Periodiska systemet med avsevärda justeringar.