En formelsamling är något alla teknikstuderande ägt minst en under livet och alltså en mycket spridd typ av publikation. Här har du chansen att vara med och skapa wikibooksversionen.

Antingen genom att gå in under rätt rubrik ovan och lägga till ditt bidrag eller lägg ditt bidrag i bufferten om du inte vet var eller hur det ska stå.

I Önskelistan lägger du förslag på sånt du tycker borde vara med.

Generellt enligt SI-systemet

Prefix

Enheter

Grundenheter

Härledda enheter

Matematik

En formelsamlig för högstadiematematik finns i läromedlet Matematik för årskurs 7-9 och kan hittas här: Matematik för årskurs 7-9/Formelblad.

Algebra

Linjär algebra

Elementära funktioner

Serier och summor

Transformer

Differentialkalkyl

Derivering och integrering

Geometri

Komplexa tal

Trigonometri

Tabell över delare

Taylorutvecklingar

Fysik

Fysikaliska konstanter

Mekanik

Optik

Vågor och vågrörelser

Elektromagnetism

Kemi

Periodiska systemet

Ellära

Storheter och enheter

Tabeller

Omvandlingsfaktorer

Tyngdacceleration vid havsytan för olika latituder

Ljudhastighet i olika medier

Energiinnehåll i bränslen

Mekaniska och termiska data