Formelsamling/Matematik/Taylorutvecklingar

Åter till huvudsidan

Maclaurins formel redigera

Antag att funktionen   är en   gånger kontinuerligt deriverbar funktion i en omgivning av  . Då gäller för alla   i omgivningen att

 

Resttermen i högerledet kan skrivas som

 , där talet   beror av   och   och  .

Taylors formel redigera

Om vi istället vill approximera   i en omgivning av en punkt   sätter vi

 

samt

 

och applicerar Maclaurins formel på funktionen g. Vi får då

 

där   är en punkt mellan   och  .

Standardutvecklingar redigera

Dessa standardutvecklingar visas enkelt med Maclaurins formel ovan.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •