Formelsamling/Matematik/Elementära funktioner


Åter till huvudsidan.


Definitioner

  • En funktion f är en regel, som till varje x i definitionsmängden, Df ordnar precis ett tal f(x) kallad funktionens värde i x.
  • Mängden av alla förekommande f(x) kallas för värdemängden, Vf av f.
  • Funktionen f kallas injektiv om för varje par x1,x2∈ Df det gäller att om x1 ≠ x2 ⇒ f(x1) ≠ f(x2).

Trigonometriska funktioner redigera

 
Tangensfunktionen är definierad för alla   rad, där  . :(I grader:  , där  )

Arcusfunktioner redigera

Formler redigera

Hyperboliska funktioner redigera