Åter till huvudsidan.

Konventioner redigera

  • Konstanter betecknas med a,b,c
  • Stegfunktionen θ(t)=1 för t≥0 : θ(t)=0 annars.
  • Diracpulsen δ(t) kan definieras som:

         

Fourier-transform redigera

Definitioner

Om   är styckvis deriverbar och absolut integrerbar då:

  • Fourier-transform:  
  • Invers Fourier-transform:  

Fourier-transform tabell

     
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

Diskret Fourier-transform redigera

Definitioner

Diskret Fourier-transform tabell

z-Transform redigera

Definitioner

Tabell över z-transformer

     
1    
2    
3    
4    
5    

Laplace-transform redigera

Definition

Laplacetransformen av f definieras som

 , för   sådana att integralen är konvergent.

Egenskaper

Laplacetransformen konvergerar i ett område på formen  , förutsatt att den konvergerar för något  ,  .

  •  
  •  
  •  

Laplace-transform tabell