Förklaring av elementära funktioner som sinus, cosinus och tangens finner du här.

Triangelsatser redigera

 

Om   är en triangel med sidorna  ,   och   och motstående vinklarna  ,   respektive   så gäller

Areasatsen: redigera

 

Sinussatsen: redigera

 

eller

 

Cosinussatsen: redigera

 

Herons formel: redigera

Herons formel säger att givet en godtycklig triangel med sidorna a, b, c, och semiperimetern s där

 

för triangelns area gäller

 

Formler redigera

För alla vinklar   och   gäller att

Enkla samband: redigera

  (vinklar i radianer)
  (vinklar i grader)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trigonometriska ettan: redigera

 

Additionssatser: redigera

 
 
 
 
 
 

Formler för halva vinkeln: redigera

 
 

Formler för dubbla vinkeln: redigera

 
 
 

Produktformler: redigera

 
 
 

Linjärkombinationer: redigera

  gäller

 
 

Här saknas information! Du kan hjälpa Wikibooks genom att fylla i mer!


Exakta trigonometriska funktionsvärden redigera

 Vinkel                           
i grader i radianer