Formelsamling/SI/Härledda enheter

 Grundenheter 
 Formelvariabler   Enhet  Definition
Benämning Beteckning Benämning Beteckning Alternativa beskrivningar Definition
Vinkel Radian - Vinkeln i en cirkel där randen av cirkelsektorn har samma längd som radien,
Rymdvinkel Steradian - - Tredimensionell analog till radianer, där randytan är lika stor som radien i kvadrat,
Frekvens Hertz Antal svängningar per sekund
Area Kvadratmeter - Den ytan som motsvarar ytan hos en kvadrat med sidan
Volym Kubikmeter - Den volym som ryms i en kub med måtten
Hastighet Meter per sekund, sekundmeter - Sträckan ett objekt kan färdas under en sekund
Acceleration Meter per sekundkvadrat - Förändringen av en hastighet per sekund
Ryck Meter per sekundkubik - förändringen av en acceleration per sekund
Kraft Newton Den kraft som krävs för att ge ett objekt med massan en acceleration av 1
Tryck Pascal Trycket som utgörs av över
Energi Joule Energin som krävs för att massa på skall flyttas med en acceleration på
Effekt Watt Den effektstyrka man får av att nyttja under , Mer känt som den effekt som fås av spänningen med strömmen
Elektrisk fältstyrka Coulomb Laddningen hos en nod förflyttad av en ampere i en sekund
Potentialskillnad Volt Den energi som krävs för att flytta en laddning om från en mätpunkt till en annan
Kapacitans Farad kapacitansnivån där potentialskillnaden av resulterar i en laddning om
Resistans Ohm Anger ett materials elektriska motstånd. Om resistansen är noll så flyter strömmen motståndslöst.
Resistivitet - - Motståndet mot att en ström skall färdas genom ett visst objekt med tvärsnittsytan och längden
Konduktans Siemens Ledningsförmåga. Motsatsen (invers) till resistans.
Elektrisk konduktivitet Siemens per meter - Förmågan att släppa igenom en laddning genom ett objekt
Ljusflöde Lumen Intensiteten hos en ljuskälla som utsänder monokromatisk strålning med frekvensen och ger en effekt på
Belysning E Lux Belysningen av

1 g är den lokala gravitationsaccelerationen