Formelsamling/Tabeller/Tyngdacceleration vid havsytan för olika latituder

Gravitationsaccelerationen vid havsytan, som funktion av latituden , kan beräknas med följande approximativa formel


Åter till huvudsidan.