Formelsamling/Tabeller/Ljudhastighet i olika medier

Ljudhastigheten i en ideal gas

Ljudhastigheten c i en ideal gas beräknas med hjälp av dess densitet,  , Universella gaskonstanten, R, samt den statiska temperaturen, T enligt: