Formelsamling/Tabeller/Energiinnehåll i bränslen

Bränslen i gasfas redigera

Namn Molvikt (g) Undre värmevärde (MJ/kg) Densitet (kg/m3
Metan 16.04 50.0 0.716
Propan 44.10 46.3 1.967
Väte 2.02 119.8 0.090
Kolmonoxid 28.01 10.1 1.250

Diverse bränslen redigera

Namn Energiinnehåll (MJ/kg) Densitet (kg/m3
Eldningsolja 1 42.7 860
Bensin 95 ? 881
Etanol E85 ? 791
Gasol 46.38 2.03
Naturgas (Rysk) 44.8 0.849
Kol (Rysk) 28.3 -
Granved (10% fukt) 17 -
Björkved (10% fukt) ? -