Formelsamling/Fysik/Fysikaliska konstanter

Åter till huvudsidan.

Inom naturvetenskapen är en fysikalisk konstant en fysisk kvantitet med oföränderligt numeriskt värde.

(Samtliga länkar länkar till Wikipedia)

Kvantitet Symbol Värde Ref.
Allmänna gaskonstanten R 8,314 472(15) J⋅K-1⋅mol-1 a
Atomära masskonstanten (unified atomic mass unit) mu = 1 u 1,660 538 73(13) × 10-27 kg a
Avogadros tal L, NA 6,022 141 99(47) × 1023 a
Bohrmagneton μB 9.274 008 99(37) × 10-24 J⋅T-1 a
Bohrradien a0 5,291 772 083(19) × 10-11 m a
Boltzmanns konstant k 1,380 6503(24) × 10-23 J⋅K-1 a
Definitionen för noll på Celsiusskalan   273,15 K ?
Elementarladdning e 1,602 176 462(63) × 10-19 C a
elektromagnetiskt moment μe -9,284 763 62(37) × 10-24 J⋅T-1 a
Elektronens vilomassa me 9,109 381 88(72) × 10-31 kg a
Faradays konstant F 9,648 534 15(39) × 104 C⋅mol-1 a
Finstrukturkonstanten α =

μ0e2c /

(2h)
7,297 352 533(27) × 10-3 a
Gravitationskonstanten G 6,672 59(85) × 10-11 m3⋅kg-1⋅s-2 ?
Hartree-energi Eh 4.359 743 81(34) × 10-18 J a
Kapacitiviteten för fria rymden ε0 = 1/(μ0c2) 8,854 187 817 ... × 10-12 F⋅m-1 a
Karakteristiska impedansen för fria rymden Z0 = μ0c 376,730 313 461... Ω (definierad) a
Lande g-faktor för fri elektron ge 2,002 319 304 386(20) ?
Ljusets hastighet i vakuum c 299 792 458 m⋅s-1 (definierad) a
magnetiskt moment för protoner i H2O, μ'p μ'p / μB 1,520 993 129(17) × 10-3 ?
Molvolym, ideal gas, p = 1 bar, θ = 00C   22,710 981(40) L⋅mol-1 a
Neutronens vilomassa mn 1,674 927 16(13) × 10-27 kg a
nukleär magneton μN 5,050 786 6(17) × 10-27 J⋅T-1 ?
Permeabiliteten för fria rymden μ0 4π × 10-7 N A-2 (definierad) a
Plancks konstant h 6,626 068 76(52) × 10-34 J⋅s a
Planck-Diracs konstant = h / (2π) 1,054 571 596(82) × 10-34 J⋅s a
Planckmassan mp = (c / G)1/2 2,1767(16) × 10-8 kg a
Plancklängden lp= (G / c3) 1/2 1,6160(12) × 10-35 m a
Plancktid tp = (G / c5)1/2 5,3906(40) × 10-44 s a
Första konstanten i Plancks strålningslag c1 3,741 774 9(22) × 10-16 W⋅m2 ?
Andra konstanten i Plancks strålningslag c2 1,438 769 (12) × 10-2 m⋅K ?
protonmagnetiskt moment μp 1,410 607 61(47) × 10-26 J⋅T-1 ?
Protonens vilomassa mp 1,672 621 58(13) × 10-27 kg a
protonens resonansfrekvens per fält i H2O γ'p / (2π) 42,576 375 (13) M⋅Hz⋅T-1 ?
protonmagnetogyrisk proportion γp 2,675 221 28(81) × 108 s-1⋅T-1 ?
Rydbergs konstant R 1,097 373 156 8549(83) × 107 m-1 a
Standardatmosfär atm 101 325 Pa (definierad) a
Stefan-Boltzmanns konstant σ 5,670 400(40) × 10-8 W⋅m-2⋅K-4 a
Tyngdaccelerationens normalvärde gn 9,80665 m⋅s-2 (definierad) ?
  α-1 137,035 999 76(50) a

ReferenserRedigera

Denna sida kopierad från svenska Wikipedias uppslagsord: "Fysikaliska konstanter" med smärre justeringar.

  • http://www.wikipedia.org/wiki/Physical_constants
  • aPeter J. Mohr and Barry N. Taylor, "CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 1998," Journal of Physical and Chemical Reference Data, Vol. 28, No. 6, 1999 and Reviews of Modern Physics, Vol. 72, No. 2, 2000.[[1]]