Formelsamling/Fysik/Elektromagnetism

R är beteckningen för storheten Resistans, vars enhet är Ω (Ohm).