Åter till huvudsidan.

Ljusbrytning

redigera

Reflektionsvinkeln   är lika stor som infallsvinkeln  :

 

Snells lag - Brytningslagen

redigera
 

Där   och   är infallsvinklar samt   och   är brytningsindex för respektive material.

Totalreflektion

redigera

Totalreflektion sker när brytningsvinkeln är 90 grader, det vill säga: