Beteckningar, storheter och enheter redigera

  : arbete, Nm
  : acceleration, m/s2
  : energi, J (Nm)
  : rörelseenergi, J (Nm)
  : lägesenergi, J (Nm)
  : kraft, N
  : allmänna gravitationskonstanten, Nm2/kg2
  : tyngdaccelerationen (tyngdfaktorn), m/s2
  : höjd, m
  : impuls, Ns(kgm/s)
  : längd, m
  : kraftmoment, Nm
  : massa, kg
  : rörelsemängd, kgm/s
  : sträcka, m
  : tid, s
  : omloppstid, s
  : hastighet, m/s
 : vinkelhastighet, rad/s

Kinematik redigera

Rätlinjig rörelse redigera

Om   betyder accelerationen längs banan, så gäller det även rörelse i krökt bana.
Medelhastighet:   Momentanhastighet:  
Medelacceleration:   Momentanacceleration:  
Likformig accelererad rörelse
   
 

Cirkulär rörelse redigera

 

 

där   och   är radien i meter

 

Harmonisk svängningsrörelse redigera

 , där   är amplituden och   är en konstant vinkel.

   

Konisk pendel redigera

 

Plan pendel redigera

 

Kaströrelse redigera

 

 
 
 

Dynamik redigera

  Rätlinjlig rörelse Allmänna fallet
Rörelsemängd    
Kraftekvationen    
Impuls    
Impulslagen    

Krafter redigera

Tyngdkraft redigera

 
F=Kraften(newton), m=Massan(kg), g=gravitationen/accelerationen(m/s )

Fjäderkraft redigera

 

där  är fjäderns förlängning (ihoptryckning)

Gravitationskraft redigera

 

där   är massan (kg) för kropp 1,   är massan (kg) för kropp 2 och   är avståndet mellan kropparna.

Friktionskraft redigera

  vid vila

  vid rörelse

där   är vilofriktionstalet (friktionskoefficienten,  ),   är glidfriktionstalet (friktionskoefficienten,  ) och   är normalkraften

Arbete, energi och effekt redigera

Arbete redigera

 
Där   är kraftens komponent längs en bana.

Rörelseenergi redigera

 

Effekt redigera

 
där   är kraftens komponent i rörelseriktningen.

Lägesenergi redigera

Enhetligt tyngdkraftfält:
 
där   är höjden över nollnivån.

Fjäder:
 
där   är fjäderns förlängning.

Centralsymmetriskt tyngdkraftfält:
 
där   är massan (kg) för centralkroppen ,   är massan (kg) för kropp 2 och   är avståndet till centrum.

Moment redigera