Välkommen till Wikibooks matematikportal  

Matematik handlar om växthusgas, livsmedel, världens hav och vindens hastighet. Matematiken hjälper oss att förstå verkligheten i kvantitativa termer. Utan matematiken så hade vi inte lämnat stenåldern.


Grundskola

Gymnasieskola / komvux (lgy 11)

Gymnasieskola / komvux (lgy 94)


Folkhögskola / självstudium

Universitet