Matematik A | Algebra | Funktioner | Geometri | Statistik
Matematik B | Algebra | Geometri | Funktioner | Sannolikhetslära | Statistik
Matematik C | Repetition A & B | Algebra | Funktioner | Derivata | Talföljder och summor
Matematik D | Trigonometri | Trigonometri och derivata | Derivata och integraler
Matematik E | Komplexa tal | Derivata och integraler | Differentialekvationer
Facit | Formelsamling/Matematik/Trigonometri | Matematikportalen

Introduktion

redigera

((Bild på enhetscirkel med sinus och cosinus inritade.))

Om   är en punkt på enhetscirkeln med vinkeln   mot x-axeln, så definierar vi  som   och   som  .

Trigonometriska ettan

redigera

Pythagoras sats av den rätvinkliga triangel ger oss sambandet

 

Triangelsatserna

redigera

((Bild på triangelgreja))

I en rätvinklig triangel med katetrar a,b och hypotenusan c kan vi finna följande samband med hjälp av likformighet;

  •  
  •  

Sinussatsen

redigera

Genom att rita in en höjd i en godtycklig triangel så kan vi dra följande slutsats;

 


Cosinussatsen

redigera

Genom att rita in en höjd i en godtycklig triangel så kan vi dra följande slutsats;

 

Trigonometriska formler

redigera

Derivator av de trigonometriska funktionerna

redigera