Matematik/Matematik D/Derivata och integraler

Matematik A | Algebra | Funktioner | Geometri | Statistik
Matematik B | Algebra | Geometri | Funktioner | Sannolikhetslära | Statistik
Matematik C | Repetition A & B | Algebra | Funktioner | Derivata | Talföljder och summor
Matematik D | Trigonometri | Trigonometri och derivata | Derivata och integraler
Matematik E | Komplexa tal | Derivata och integraler | Differentialekvationer
Facit | Formelsamling/Matematik/Derivata och integraler | Matematikportalen


Derivata och integraler

Deriveringsregler och definition redigera

Se Matematik C, Definition av derivata.

Andraderivatan redigera

Andraderivatan får man genom att derivera förstaderivatan ytterligare en gång, enligt samma princip.

När man studerar förstaderivatans nollställen kan andraderivatan fastställa om det är fråga om en maximi- (y"<0) eller minimipunkt (y">0). Men om andraderivatan är noll, kan kurvan ha terrasspunkt eller vara en extremvärdespunkt, så därför måste man i dessa fall studera förstaderivatans teckenväxling.