Fysik A/Naturens fundamentala krafter

Denna text är en del av kursmaterialet till gymnasiets kurs Fysik A.

Introduktion

redigera

Det finns fyra krafter som styr allt som finns i universum.
Gravitationen, elektromagnetismen, den starka kärnkraften och den svaga kärnkraften.
Alla krafter förmedlas av en partikel, som tillexempel elektromagnetismens foton.

Gravitation

redigera

Introduktion.
Gravitationen är den kraft som håller oss kvar på jorden, binder solen med jorden och håller ihop galaxer.
Gravitationen påverkar endast objekt med massa.
Gravitationskraften förmedlas av en partikel som kallas Gravitonen.
Man har inte hittat gravitonen än, men forskare är säkra på att den finns.

Elektromagnetism

redigera

Introduktion.
Elektromagnetismen är den kraft som får t.ex. elektroner att binda till atomkärnor.
Kraften har två olika laddningar som påverkar varandra, plus och minus som attraherar varandra.
Samma laddningar som plus och plus stöter bort varandra.
Den elektromagnetiska kraften förmedlas av en partikel som kallas fotonen.

Stark kärnkraft

redigera

Introduktion.
Den starka kärnkraften är den kraft som håller ihop atomkärnorna så att protonerna som har positiv laddning inte kan stöta ifrån varandra.
Den starka kärnkraften förmedlas av en partikel som kallas gluonen, eller "den starka gluonen".
Den starka kärnkraften verkar mellan kvarkar

Svag kärnkraft

redigera

Introduktion.
Den svaga kärnkraften är anledningen till att neutronen faller sönder och orsaken till en stor del av den energi som solen sprutar ut.
Den svaga kärnkraften förmedlas av W och Z bosonerna.
Den svaga kärnkraften verkar på både kvarkar och leptoner.