Wikibooks:Sidor föreslagna för radering

Det här är en administrationssida på Wikibooks. Här kan alla användare anmäla sidor som nu ingår i böckerna som av konkret anledning bör avlägsnas.

Anmäl artiklar

redigera

Tveksamma fall

redigera

Tveksamma och kontroversiella fall som kräver en omröstning anmäler du för omröstning genom att lägga till en länk till den aktuella sidan under rubriken Sidor som bör raderas nedan. Alla användare är sedan välkomna att både kommentera anmälda sidor och lägga en röst. Anmälda sidor tas bort från den här sidan midnatt mellan söndag och måndag när frågan varit inaktiv under en hel kalendervecka oavsett om den aktuella sidan raderas eller inte. Alla raderade sidor finns uppräknade i borttagningsloggen.

Uppenbara fall - snabba raderingar

redigera

Om du hittar något som helt uppenbart inte hör hemma på Wikibooks (klotter, reklam, åsiktspropaganda, brott mot PUL, copyrightbrott eller liknande) anmäler du den aktuella sidan under rubriken Snabba raderingar nedan. Dessa sidor raderas så fort som möjligt om anmälan är befogad.

Vad som inte ska anmälas

redigera

Anmäl inte artiklar som bara är bristfälliga, är för korta, behöver korrektur, behöver språkvård, innehåller sakfel, behöver formatering eller har felaktig rubrik. Sådana artiklar kan förbättras och deras existens utgör en viktig grund för Wikibooks tillväxt. Istället kan du märka dessa som i behov av kvalitetskontroll eller som en för kort artikel med {{stub}}.

Administratörer

redigera

Endast administratörer kan radera sidor. Raderingen kan även återställas. Känner du dig övertygad om att en artikel felaktigt raderats, lägg in en begäran om återställning enligt samma mall som raderingar, men ange "Återställning av..." innan artikelns titel i rubriken.

Raderingsregler

redigera
 1. Radering kan ske tidigast 3 dygn efter anmälningstidpunkt om minst 75% av rösterna är för radering. Minst en person måste rösta.
 2. Förslaget kan raderas från denna sida tidigast 4 dygn efter anmälningstidpunkt.
 3. Artiklar där nödvändig majoritet för radering ej uppnåtts flyttas vid behov över till kvalitetskontroll; diskussionen flyttas till artikelns diskussionssida.

Proceduren, steg för steg

redigera

1 - Anmälan

redigera
 1. Placera mallen {{sffr}} högst upp på sidan som du föreslår för radering, om du föreslår en mall så bör du lägga mallen inom <noinclude>-taggar. Att lägga till sidan i din bevakningslista kan vara en bra idé så du kan se så att ingen tar bort mallen.
 2. Redigera omröstningssidan och lägg till din omröstning överst i listan med kodsnutten {{Wikibooks:Sidor föreslagna för radering/Namnet på sidan/boken du vill radera}}.
 3. Spara sidan och notera den röda länken som dyker upp. Om det inte dyker upp en röd länk så har sidan/boken redan varit föreslagen för radering en gång tidigare, gå då tillbaka till redigeringsläget och ändra till {{Wikibooks:Sidor föreslagna för radering/Namnet på sidan/boken du vill radera 2}}, finns den med så väljer du en trea, osv. Om du lägger på ett nummer så är det viktigt att du hänvisar till de tidigare förslagen.
 4. Kopiera formuläret som står högst upp på omröstningssidan, klicka på den röda länken, och klistra in formuläret. Fyll i alla uppgifter och spara sedan sidan.
 5. Kontrollera så att din anmälning visas där den ska och att allt blev som det blev.

2 - Omröstningen

redigera
 1. Alla registrerade medlemmar på svenskspråkiga Wikibooks har rösträtt. Notera dock att det viktiga i en omröstning inte är antalet röster utan vad gemenskapen kommer fram till genom konsensus.
 2. Du kan rösta på Radera, Behåll eller Blankt. För att rösta så skriver du #~~~~ (eventuell kommentar) under det alternativet du vill lägga en röst på. Du kan bara rösta en gång.
 3. Om du ändrar dig och vill rösta på ett annat alternativ så ska du inte ta bort din föregående röst, ändra istället den gamla rösten till #*<s> (din gamla röst och kommentar)</s>. Då kommer inte din röst att räknas samt bli genomstruken.
 4. Under diskussion så kan du diskutera om vad som skall hända med sidan.

3 - Åtgärder

redigera
 1. Omröstningen kan avslutas och arkiveras tidigast 3 dagar efter anmälan och detta om det är ett fall där det röstetal som normalt brukar uppnås har uppnåtts och alla är relativt eniga. 75 % är en bra gräns.
 2. Väg in vad som sägs i diskussionen och hur rösterna är fördelade. Försök förstå vad som är gemenskapens vilja.
 3. Utför den åtgärd som verkar vara gemenskapens vilja, fråga någon annan om du är osäker. Om gemenskapen vill ha någon annan åtgärd än att radera/behålla utför då åtgärden eller märk artikeln med lämplig mall för åtgärden. Om du raderar sidan inkludera då gärna röstsiffrorna i raderingskommentaren.
 4. Markera att du tycker att det finns ett beslut i diskussionen genom att använda {{subst:sffrt|beslut}} ~~~~ överst i nomineringen och {{subst:sffrb}} längst ned i nomineringen.
 5. Ta bort {{sffr}} ur artikeln och för in {{sffr arkiv|beslut|sidnamn}} på artikelns diskussionssida.
 6. Radera sidan/boken.
 7. Arkivera omröstningen genom att flytta den från /Omröstning till innevarande månads arkiv: juni 2024.
Alla raderade sidor finns uppräknade i borttagningloggen och alla raderingar kan återställas.

Sidor föreslagna för radering

redigera

Radera

Blankröst

Behåll

Diskussion

Snabba raderingar

redigera

Sidor som är självklara raderingsobjekt kan märkas med mallen Mall:Radera, då placeras sidan direkt i kategorin Kategori:Snabba raderingar. En administratör kan då själv göra ett avgörande om det då är så självklart att den ska raderas eller inte.