1. Respektera upphovsrätten. Wikibooks böcker är fria, licensierade under Creative Commons' licens CC-BY-SA och GNU FDL (i vissa fall endast den förra). Att lägga in material som bryter mot upphovsrätten kan leda till juridiska problem. Det är något som hotar vårt mål, att bygga ett bibliotek med fria läroböcker, manualer och handböcker som alla kan distribuera vidare.
  2. Respektera de andra bidragsgivarna. De som bidrar till Wikibooks kommer från många olika länder och kulturer, och har i många fall vitt skilda synsätt. Att behandla andra med respekt är nyckeln till ett effektivt samarbete kring böckerna och projektet.