Detta är en lärobok för Historia 1a1, (50 poäng) på gymnasienivå.

Den skall ta vid där grundskolans historieundervisninig slutar och bör därför vara så enkel att förstå som möjligt utan att för den skull tappa så mycket information att målen för ämnet inte kan uppnås.

Innehållsförteckning

Introduktion  

Vad är epoker och tidsåldrar?  

Forntiden   Från grotta till stad, fram till ca 3000 f.Kr.

   Äldre stenåldern   Jägarstenålder under istiden

   Mellan stenåldern   Jägarstenålder efter istiden

   Yngre stenåldern   Bondestenåldern

   Bronsåldern   1800 f.v.t. - 500 f.v.t. i Sverige

   Järnåldern   500 f.v.t. - 1050 v.t. i Sverige

Antiken  

   Homeros   Iliaden och Odysséen

   Athen och Sparta   480 f.v.t. - 336 f.v.t.

   Arvet efter antikens Grekland  

   Alexander den store och Hellenismen  356 f.v.t. - 323 f.v.t.

   Rom kungatiden  800 f.v.t. - 500 f.v.t.

   Rom republiken  500 f.v.t. - 100 f.v.t.

   Rom de vanliga människorna  

   Rom Julius Caesar  100 f.v.t. - 44 f.v.t.

   Rom kejsartiden  44 f.v.t. - 395 v.t.

Medeltiden  

Renässansen   1400 - 1500 talen

   Kvinnorna och renässansen  

   Nya världen före Columbus  

   Renässansen i nya världen  12 000 f.v.t - 1491 v.t.

Upplysningstiden   även "Upplysningen"=

Revolutionernas tid  

Amerikanska revolutionen   1775 - 1783

Franska revolutionen   1789 - 1799

Industriella revolutionen  

Litteratur  

KällorFördjupningLänkar

Meta

Vill du hjälpa till?Läromedel i Historia