Historiska berättelser från Baskemölla/Nills Nilsson och Lorentz Andersson blev instämd till Järrestads Häradsrätt den 27 oktober 1705

Nills Nilsson och Lorentz Andersson blev instämd till Järrestads Häradsrätt den 27 oktober 1705 redigera

Den 27 oktober 1705 stod Nills Nilsson och Lorentz Andersson, båda från Baskemölla, anklagade för att de hade överfallit Pehr Erlandsson från Stiby.

De var instämda av husmannen Pehr Erlandsson i Stiby för det de hade överfallit honom på natten med hugg och slag.

Vid häradsrätten framkom det att både Nillson och Andersson ljög om att de överhuvudtaget inte kunde minnas att de hade träffat Löffberg och att de hade slagit Pehr Erlandsson och att de av honom honom skulle driva in en skatt till kronan som han var i skuld till.

Både Nills Nillson och Lorentz Andersson hade gjort en skriftlig redogörelse på hur de hade gjort förrättningen, att de varit på execution, och haft med sig en underofficer från Malmö som de inte kunde namnge, som natt och dag skulle indriva skatter och resterande.

Husmannen Pehr Erlandsson resterade skatt och ner de hade kommit dit på kvällen för att driva in skatten hade Pehr Erlandsson berusande brukat en skamlös mun mot både Nills Nillson och Loretnz Andersson som slutande med slagsmål.


Historiska berättelser från Baskemölla

Befolkningsutveckling i Baskemölla · Händelser i Järrestads Häradsrätt 1705 · Jöns Åkesson blev instämd till Järrestads Häradsrätt 1708 · Ett giftomål som kom upp i Häradsrätten 1711 · Ett levnadsöde från 1728 · Livet på fiskeläget omkring 1850 · Sjöfararna · Fartygsförlisning 1876 · Drunkningsolyckan vid hamninloppet 1887 · En fiskare från byn blev rik · Soldat Åke Denker · Strandning av Elna 1944 · Skyddsvärnen från 2:a världskriget