Historiska berättelser från Baskemölla/Ett giftomål som kom upp i Häradsrätten 1711

Fiskaren Söne Biörnsson´s begäran till tinget i Järrestads häradsrätt i Hammenhög år 1711:

Fiskaren Söne Biörnsson, Baskemölla inkom för rätten och på sin son Nills Sönessons vägnar begärde att soldaten Olof Håckansson Frisch skulle berätta under ed om hur soldaten Jöns Håckansson Möllerbeck dog. Orsaken till att få dödsförklaringen godkänd av häradsrätten var att Söne Biörnsson´s son Nills Sönesson ville gifta sig med soldaten Möllerbecks kvarlämnade hustru Boel Svensdotter.

Rätten agrererade till fiskarens begäran och förklarade soldaten Olof Håckansson Frisch, sedan han sitt avskedspass utgivit i Mitou den 7 Augusti 1709 av General Major Johan Adolph Clodt har uppvisat, samt avlagt vittnes eden och erinrat om edens riktighet att han sett och var närvarande när Jöns Håckansson Möllerbeck dog på Mitau slott och att han hade tagit dödskjortan på honom. Det skulle tills februari månad vara 2 år sedan det skedde. Fiskaren Söne Biörnsson visade upp för rätten soldaten Per Andersson Basks brev till Söne Biörnsson daterat Riga den 18 oktober 1709, var uthinnan finns vara skrivit att Jöns Håckansson Möllerbeck hade dött på Mitau slott år 1709, dvs 14 dagar efter heliga Tre konungars dag. begärandes att få edeligen konfirmera att detta brevet som han nu in för rätten uppvisa är original brevet som han ifrån Riga fått, på det att vederbörande må kunna se och förnimma att här in under ingen falskhet och flärd är förborgat.

Rätten konsenterade till hans begäran, varefter han avlade med hand på Bok sin ed över detta, och meddelades honom Tingsbevis däröver.

Historiska berättelser från Baskemölla

Befolkningsutveckling i Baskemölla · Händelser i Järrestads Häradsrätt 1705 · Jöns Åkesson blev instämd till Järrestads Häradsrätt 1708 · Ett giftomål som kom upp i Häradsrätten 1711 · Ett levnadsöde från 1728 · Livet på fiskeläget omkring 1850 · Sjöfararna · Fartygsförlisning 1876 · Drunkningsolyckan vid hamninloppet 1887 · En fiskare från byn blev rik · Soldat Åke Denker · Strandning av Elna 1944 · Skyddsvärnen från 2:a världskriget