Historiska berättelser från Baskemölla/Ett levnadsöde från 1728

Marna Nilsdotter gifte sig den 2 februari 1728 med Nils Åkesson. De får tillsammans en flicka som döptes till Bengta. Marna som var känd för att ha skinn på näsan fick Nils att gå i taket vid ett flertal tillfällen. Mot slutet av 1728 fick han nog av Marnas utspel och reste då till Bornholm och sedan vidare till Köpenhamn för att ta tjänst som soldat i den danska armén.

1734 reser Marna till Köpenhamn för att besöka Nils där hon försökte övertala honom att följa med hem till Baskemölla. Nils vägrade att följa med henne till Baskemölla. Den 20 november födder Marna en flicka förtidigt, som hon påstod att Nils var fadern till. Vid dopet uppstod det diskussion hurruvida Nils var fadern eller ej. Ett antal förtoendemän hörs och intygade Marnas goda leverne. Själv sade Marna att orsaken till den förtidiga födseln berodde på att hon hade fallit ner från en stege. Misstroendet blir utagerat och flickan döptes till Inger.

Den 16 oktober 1752 vid Järrestads Häradsrätt söker Marna boskillnad från Nils. Eftersom Marna inte har hört något från Nils under 24 år vet hon inte om han är i livet eller om han är död. Under åren som gått har hon fått leva som en tiggerska i fiskeläget. Vid häradsrätten visade hon en attest för rätten som var undertecknad av Qvatersmästare Christopher Plåt samt bönderna Bengt Åstradsson och Per Mårtensson. De intygade att Marna´s berättelse var verligheten överenstämmande.

Häradsrätten begrundade ärendet och man beslutade att den försvunne Nils Åkesson skall efterlysas från predikstolarna, i vilken efterlysning han kallas till Järrestads härads höstting. Vid tinget skulle han då godta Marna´s begäran om boskillnad. Skulle han inte höra av sig till hösttinget kan Marna erhålla sin skilsmässa och Nils blir dömd till "hafva förverkad all giftorätt i bo". Äktenskapet upplöstes dock den 15 oktober 1753 eftersom Nils inte hört av sig eller inställt sig till hösttinget.

Som soldat i Danmark stred han för danskarna och det var då inte helt riskfritt att återvända till Sverige och Baskemölla. Danmark och Sverige hade figurerat i stridigheter under lång tid tillbaka. Han kom aldrig tillbaka till Baskemölla och Sverige. Senaste freden mellan länderna slöts 1719-1721.

Historiska berättelser från Baskemölla

Befolkningsutveckling i Baskemölla · Händelser i Järrestads Häradsrätt 1705 · Jöns Åkesson blev instämd till Järrestads Häradsrätt 1708 · Ett giftomål som kom upp i Häradsrätten 1711 · Ett levnadsöde från 1728 · Livet på fiskeläget omkring 1850 · Sjöfararna · Fartygsförlisning 1876 · Drunkningsolyckan vid hamninloppet 1887 · En fiskare från byn blev rik · Soldat Åke Denker · Strandning av Elna 1944 · Skyddsvärnen från 2:a världskriget