Matematik/Matematik C/Repetition av Matematik A och Matematik B/Facit

Bråk

  1. Lisa har äpple.

Potenser