Matematik/Matematik A/Algebra/Facit

Övning 1 redigera

Lös ut   genom att dela med   i bägge leden:   ger  . priset utan moms blir alltså  .

Tips
Om man vill visa ett tal som en multiplikation i stället för en division så inverterar man nämnaren och sen byter man / mot  .

I övning ett t.ex så är  . Alltså  


Övning 2 redigera

Eftersom en multiplikation med ett bråk kan göras i täljaren så:
  eftersom  

Multiplicera med   för att få bort divisionen.


 .


Också delar vi med  .


 

Och så drar vi roten ur svaret så har vi avståndet.