Språkkurser/Nederländska/Grammatik/Pronomen

Grammatik


Substantiv ~ Adjektiv ~ Räkneord ~ Pronomen ~ Prepositioner ~ VerbPronomen

redigera

Ett pronomen är ett ord som ersätter ett substantiv som nämnts tidigare eller framgår av sammanhanget. I såväl svenska som holländska formas de personliga pronomina beroende på person, singular/plural och kasus. I holländska finns det både formella och informella versioner av vissa pronomen. Dessa informella pronomen introduceras i Lektion 1:

ik – jag (första person singular, nominativ)
mij – mig (första person singular, ackusativ)
je/jou – du (andra person singular, ackusativ)
hij – han (tredje person singular, nominativ)
het – det (tredje person singular, nominativ)
zij – de (tredje person plural, nominativ)

och detta formella pronomen:

u – du (på formell svenska "ni") (andra person singular, ackusativ)

Pronomenets person beskriver ordets relation till talaren (t.ex. är första person talaren själv). Om pronomenet är singular representerar det en person eller sak medan det representerar fler än en om det är plural. Slutligen indikerar kasus vilken funktion pronomenet har i en menings, såsom vi kommer se i kommande lektioner.