Matematik/Wikibooks Matematik/Algebra/Faktorisering

Faktorisering A redigera

Delbarhetsregler
1, 2, 3, 4, 5, 6, ...
Alla tal är delbara med 1.
2, 4, 6, 8, 10, 100, 102, 256, ...
Alla jämna tal är delbara med 2.
3, 9, 21, 81, 111, 432, 6483, ...
Alla tal vars siffersumma är delbart med tre är delbara med tre.
3, 9, 27, 81, 171, 432, 6993, ...
Alla tal vars siffersumma är delbar med 9 är delbara med 9.
4, 8, 12, 64, 132, 188, 2516, ...
Alla tal vars två sista siffror är delbara med fyra är delbara med fyra.
5, 10, 15, 95, 160, 335, 45780, ...

Alla tal som slutar på 0 eller 5 är delbara med fem.
6, 12, 18, 36, 78, 126, 7878, ...

Alla jämna tal som är delbara med tre är även delbara med sex.
...

Faktorer kallas tal eller uttryck som multipliceras med varandra. Faktorisering är att dela upp ett tal eller uttryck i faktorer som ger samma produkt. Talet 12 kan faktoriseras som 2*6 eller 3*4 eller 2*2*3. 5*2+2 är ingen faktorisering.

Men 2*(4+2) är tillåtet. Uttryck inom parantes räknas som en faktor.

exempel på användning:

Du vill bjuda kvarterets barn på fika och det är 10 ungar. Du har . Hur mycket ska dom få var?

20 bullar och 3 liter läsk = 10 barn * (2 bullar + 0.3liter läsk)

Faktorisering av algebraiska uttryck redigera

Faktorisering innebär att man bryter ut en multiplikator.
För att faktorisera talet   så bryter man ut   vilket ger  .
För att faktorisera talet   så bryter man ut   vilket ger  .

Faktorn man bryter ut kan också vara ett uttryck inom parantes.

För att faktorisera   bryter man ut faktorerna   och  .

 

Tänk på att använda konjugat och/eller kvadreringsreglerna om möjligt, t.ex:

 


 


 


Övning 1
Faktorisera talet  

Lösning

Andragradsekvationer redigera

En andragradsekvation skrivs i allmän form:
 
och kan sedan lösas med formeln:
 

Exempel:
  kan man lösa såhär:
För att få ekvationen i allmän form subtrahera med 4 på bägge sidor om = tecknet för att få HL (högra ledet) till 0 och dela alltihop med 2 för att få   till  :

  (allmän form)

För att lösa ekvationen sätter du in värdena i formeln

 
vilket ger:

 
Förenkla:
 
 
 
 

D.v.s. Hälften av p är -5, med ombytt tecken är 5, ± roten ur, hälften av p=-5 i kvadrat=25 minus q=9

  och   vilket ger   och  

Faktorisering för att lösa andragradsekvationer redigera

Skriv uttrycket i allmän form.

Faktorisera

 

Och utrycket ska ge svaret 0. För att svaret ska bli 0 så måste någon av faktorerna (paranteserna) bli 0 och om x=9 blir första parantesen = 0 och om x=1 blir andra parantesen = 0


 


 


  och  


Alla andragradsekvationer skrivna i allmän form som har en giltig lösning går att faktorisera. En ekvation med rötterna x1 och x2 går att faktorisera enligt: