Böckers utvecklingsstatus
Planerad bok Växande bok Mognande bok Utarbetad bok Uttömmande bok


Boken är så färdig som en den kan bli, den innehåller inga röda länkar och kan i princip gå i tryck, men får fortfarande ha ett stort utrymme för att växa allteftersom wikibooks användare utvecklar den.