tärningar

Huvudsida Låt tärningarna rulla.


"A'lea jacta est" - tärningen är kastad

Julius Caesar - 49 f.kr


"Gud kastar inte tärning"

Albert Einstein - 19??