Stora Spelboken/Låt tärningarna rulla/Olika typer av tärningar

En uppsättning tärningar med 4, 6, 8, 10, 12 och 20 sidor

Olika typer av tärningarRedigera

Tärningar benämns ofta med ett stort T följt av antalet sidor på tärningen. Antalet tärningar som ska slås anges först. Exempelvis "2T6" innebär då att man ska slå två 6-sidiga tärningar och addera resultatet.

 
En T4

Fyrsidig tärningRedigera

Den fyrsidiga tärningen (T4) har formen av en tetraeder (en pyramid med triangelformad bas).

Tärningen är unik för att det är den enda standardtärningen som man inte läser av på en övre sida som är parallell med underlaget. Istället läser man den enda siffran som är rättvänd vilket antingen är i toppen eller basen beroende på hur tärningen är utformad. Fyrsidiga tärningar används främst i rollspel.

 
Två sexsidiga tärningar

Sexsidig tärningRedigera

En normal T6 numreras från 1 till 6 och är uppbyggd så att det högsta talet är på motsatt sida med det minsta, och det näst högsta på motsatt sida med det näst minsta, och så vidare. Till exempel: På en T6 är 6 och 1 på motsatta sidor, och 5 och 2 är på motsatta sidor, likaså 3 och 4.

Åttasidig tärningRedigera

Den åttasidiga tärningen (T8) har formen av en oktaeder (två pyramider med kvadratiska baser riktade mot varandra).

 
Tiosidig tärning

Tiosidig tärningRedigera

Den tiosidiga tärningen (T10) har en komplicerad form bestående av tio oregelbundna tetragoner och är vanligen numrerad 0-9. Med två tiosidiga tärningar, en för tiotal och en för ental, slås tärningsslaget T100.

 
En ovanlig T12:a

Tolvsidig tärningRedigera

Den tolvsidiga tärningen (T12) har formen av en dodekaeder, ett kantigt klot där varje sida är en pentagon. Summan av motstående fält är 13. Den tolvsidiga tärningen är vanlig i rollspel.

 
En T20

Tjugosidig tärningRedigera

Den tjugosidiga tärningen (T20, eller på engelska "d20")) har formen av en ikosaeder, ett kantigt klot där varje sida är en triangel. Summan av de motstående sidorna är 21. Ibland förekommer dock numrering 0-9 två gånger eller 00-90 två gånger, i stället för en tiosidig tärning. Den tjugosidiga tärningen är vanlig i rollspel.

 
T34:or är ovanliga

Andra tärningstyperRedigera

Det förekommer också mer udda tärningstyper såsom tärningar med till exempel 3, 5, 7, 14, 24, 30, 50 eller 100 sidor liksom vanliga tärningar med annan numrering eller andra symboler. Vanligtvis är de ovanliga tärningarna förknippade med specifika spelsystem (som till exempel Fudge). Det går att tillveka en tärning med valfritt antal sidor genom att fasa av en cylinder på ett sådant sätt att den får rätt antal sidor. Ändarna bör då rundas av så att den aldrig blir stående på änden.

 
Ett diagram över vilka tal som är lättast att få, med 1, 2, 3 eller 4 T6:or.

Speciella tärningsslagRedigera

  • T2 kan slås med hjälp av ett mynt.
  • T2 kan slås med en fyrsidig tärning, dividera resultatet med två och avrunda uppåt.
  • T2 kan slås med en sexsidig tärning, dividera resultatet med tre och avrunda uppåt.
  • T3 kan slås med en sexsidig tärning, dividera resultatet med två och avrunda uppåt.