Historia A (Gy)/Introduktion


HistoriaRedigera

SyfteRedigera

Syftet med boken är att övergripande redovisa Europas historia i synnerhet men även beröra världshistorien som helhet. Boken består av en kronologisk genomgång av grundläggande historiska sammanhang,livres d'histoire strukturer och förändringsprocesser.

UppläggRedigera

Nästa sida: Forntiden

Bok: Historia A (Gy)