KurslitteraturRedigera

  • Historia A, en kronologisk genomgång av världshistorien.

Fördjupnings/breddningsböckerRedigera

Fördjupningslitteratur har sällan ett pedagogiskt syfte på samma sätt som kurslitteraturen utan är bara en smalare inriktning på ett specifikt område.