Användare:Kaj/Historia A (Universitet)

Detta är en lärobok för Historia A på universitetsnivå. Observera att det exakta upplägget och innehållet i motsvarande universitetskurs varierar kraftigt mellan olika lärosäten, men ansatsen är att skapa en lärobok som motsvarar en sådan kurs när det gäller bredd och djup.

Innehållsförteckning

Introduktion  

Vad är Historia?Historia och ArkeologiSyfteBokens upplägg

Metodik  

En övergripande genomgång av teori, metod och analys inom historievetenskapen.

HistorieteoriKällmaterialKällkritikHistorieanalys

Förhistorien  

En kort genomgång av människans ursprung, fram till ca 3000 f.Kr

Mänsklighetens vaggaDen stora spridningenJordbrukens framväxt

De första civilisationerna  

Flodkulturerna kring Nilen, Indus, Eufrat och Tigris, ca 3100 f.kr. - ca 700 f.Kr.

MesopotamienEgypten

Övriga Världen

AfrikaAsienAmerika

Antiken  

ca 700 f.Kr. - ca 600 e.Kr.

Medeltiden  

Upplysningen  

Det långa 1800-talet  

Revolutionernas tidKapitalets tidImperiernas tid

Det korta 1900-talet  

En värld i krigKalla krigetHistoriens slut

Samtidshistoria  

Efter murens fallAfrikaJugoslavien

Litteratur

KällorFördjupningLänkar

Meta

Vill du hjälpa till?Läromedel i Historia