Formelsamling/Matematik/Derivering och integrering

Åter till huvudsidan.

DeriveringsreglerRedigera

Låt  ,   och  .

Funktion
Derivata
Primitiv funktion
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
     

DerivatorRedigera

Derivata av summa, produkt och kvotRedigera

f(x) och g(x) är deriverbara funktioner

Funktion
Derivata
     
     
  eller  
     
  eller  


KedjeregelnRedigera

Om y = f(x) och z = g(x) är två deriverbara funktioner, gäller

 


För den sammansatta funktionen y = f(g(x)) gäller

 


GränsvärdenRedigera

 


 


 

IntegralerRedigera

En godtycklig primitiv funktion till f(x) kan skrivas

  (C är en konstant)


Integralberäkning och räknereglerRedigera

 
 
 
 


Partiell integration och substitutionRedigera