Webbutveckling/Skapa en webbapplikation

Denna bok är bara påbörjad och saknar fortfarande mycket. Det är öppet för vem som helst att bidra till denna bok, liksom alla andra böcker. Om du märker att något saknas eller är felaktigt, tveka inte att lägga till eller redigera. Du kan träna lite i sandlådan innan du gör mer avancerade ändringar.


Inledning

redigera

Denna bok är skapad i syftet att gå igenom proceduren att skapa en webbapplikation.

Webbapplikation?

redigera

Vad är en webbapplikation?

redigera

En webbapplikation är en form av ett program som är skrivet i ett server-side språk, ett webforum eller en gästbok är en typ av webbapplikation.

Hur skapar man en webbapplikation?

redigera

Det finns främst två sätt att skapa en webbapplikation.

  1. Ena sättet är att ta ett antal grundläggande verktyg och göra vad man kan av dem. Till exempel ett serverscript-språk, en databas och något layoutspråk. Det är allt man behöver för att komma igång. Nackdelen med denna metod är att man måste i princip lösa alla problem som kan uppstå själv
  2. Eller så använder man ett verktyg som innehåller eller sammanfogar alla dessa komponenter. Ett exempel på ett sådant verktyg är RubyOnRails.


Tekniker
redigera

Tekniker som kommer att användas är

  • PHP
  • xhtml
  • JQuery (javascript)
  • Smarty (Template engine)