StadskampenStadskampen redigera

Det här är en tävling mellan olika orter eller städer. Det upprättas en lista efter det antal Hall of Fame-poäng som de 20 bästa som representerar varje ort har erhållit. Resultatet baseras på meritpoäng från de 90 senaste dagarna. Vilken ort som varje enskild deltagare representerar väljer deltagaren själv i sin profil. Detta innebär att deltagaren faktiskt inte behöver bo på orten, men i de flesta fall så är nog de flesta medlemmar också folkbokförda på samma ort som de representerar.