Egna tävlingarEgna tävlingar redigera

Under denna rubrik visas länkar till alla privata tävlingar som du är med i.

För att ta bort en tävling från denna lista ska du följa länken till tävlingen du vill ta bort och sedan klicka på länken "Visa INTE länk under egna tävlingar". Den finns under tabellen. Du kan behöva trycka F5 (uppdatera) efter att du klickat på länken för att ligan ska försvinna ur listan.