Vändåtta är ett kortspel för 2 till 8 personer

Det man behöver

redigera

En kortlek med 52 kort utan jokrar.

Spelets idé

redigera

Att bli av med sina kort så snabbt så möjligt.

En av spelarna delar ut sju kort till varje deltagare. De återstående korten får bilda talong på bordet. Det översta kortet i talongen vänds upp och läggs bredvid talongen för att bilda hög.

Spelregler

redigera

Spelregler: Den som börjar lägger ett kort på högen och detta kort ska ha samma valör eller färg som det kortet som redan ligger där. Om spelaren har fler kort i rätt valör får han lägga ut dem alla samtidigt. Har spelaren inget kort som passar måste han dra kort från talongen tills han får ett som passar eller tills han dragit tre kort. Då går spelet vidare till nästa spelare. När talongen tar slut vänder man på den men låter det kort som låg överst ligga kvar. Man kan ej gå ut med åttor eller ess.

Specialkort: Ess och åttor är specialkort. När ett ess läggs på högen måste de andra spelarna dra ett kort från talongen. sedan fortsätter samma spelare spelet. Åttorna kan gå för vilket kort som. Den spelare som lägger en åtta bestämmer också vilken färg och valör han vill att den ska gälla för.

Variant: Man får ej lägga åtta på åtta, åtta på ess eller ess på åtta och ess på ess.
Man kan spela Vändåtta med poäng. Poängräkning: Kort kvar på handen ger straffpoäng enligt följande. Åttor - 25 poäng, ess - 15 poäng, tior - 10 poäng, klädda kort - 10 poäng och övriga kort - 5 poäng. När en spelare kommer upp till 100 poäng åker han ut. Vinnaren blir den sista som har färre en 100 poäng.