Uppsatsskrivning är en bok som är tänkt att hjälpa dig med att skriva en uppsats och främst med hur du får till den så viktiga formen på din uppsats.

Noter redigera

En not använder man till något som man inte vill ta upp i texten. Det finns inga definitiva regler för när man ska placera ut noter. Man kan använda noter för att:

  • Det vanligaste är för att definiera begrepp eller redogöra för källor/material.
  • Föra en diskussion eller ett resonemang som anknyter till texten man skriver men som kanske skulle splittra texten för mycket.
  • Göra en avstickare ifrån texten. Kanske peka på närliggande begrepp eller ämnen.