Förord redigera

Detta är en Wiki-bok om tävlingsprogrammering. Den är nära kopplad till Programmeringsolympiaden, som är en både nationell och internationell tävling i datorbehjälpt problemlösning för gymnasieelever. Boken är tänkt att innehålla:

  • Teori om algoritmer användbara i programmeringstävlingar
  • Uppgifter med kommentarer och lösningsförslag
  • Länkar till fler uppgifter

För tillfället är det mest uppgiftsdelen som utvecklas. Mer träningsmaterial finns på Programmeringsolympiadens hemsida.

Innehåll redigera