A redigera

B redigera

Banverket redigera

Banverket var den myndighet som ansvarande för järnvägsrälsen mellan 1988 och 2010. Banverket bildades genom att man bröt loss SJ:s banavdelning. Banverket upphörde 2010 då den införlivades i det nybildade Trafikverket.

C redigera

D redigera

Driftplats redigera

Driftplats är en plats på linjen, vanligen en station, som övervakas mer detaljerat av tågklareraren.

Dvärgsignal redigera

Dvärgsignal är en liten signal i marknivå som är vanligt förekommande på större stationer och rangebanegårdar.

E redigera

F redigera

G redigera

Green Cargo redigera

Green Cargo är ett svenskt statsägt bolag som bedriver godstrafik. Hette SJ Gods fram tills 2001 då det avknoppades från Statens Järnvägar.

H redigera

Hållplats redigera

Hållplats är en plats längs med linje som är avsedd för av- och påstigning men som saknar växel eller rörligbro i huvudspåret.

Hållställe redigera

Hållställe är en del av en driftplats avsedd för av- och påstigning.

I redigera

J redigera

K redigera

L redigera

Linjeplats redigera

Linjeplats är en plats varhelst på linjen där det finns en växel eller dylikt. Av- och påstigning kan förekomma på en linjeplats.

M redigera

N redigera

Nordvästra Stambanan redigera

Nordvästra Stambanan, även benämnd Värmlandsbanan, är benämningen på stambanan Laxå-Norska gränsen. Tidigare gick banan igenom Laxå, något som den inte gör längre. Den invigdes 1871.

Norra Stambanan redigera

Norra Stambanan är benämningen på stambanan Gävle-Ånge. Tidigare ingick här också sträckan Stockholm-Gävle. Bannan invigdes 1881.

O redigera

P redigera

Q redigera

R redigera

Roslagsbanan redigera

Roslagsbanan är en järnväg i södra Uppland med Stockholm som utgångspunkt. Roslagsbanan var tidigare ett vidsträckt järnvägsnät men är idag bara skuggan av sitt forna jag. Roslagsbanan är med sina 891 mm i spårvid Sveriges enda smalspåriga bana med reguljär trafik.

S redigera

SJ AB redigera

SJ AB är ett statsägt bolag som bedriver passagerartrafik i hela landet. SJ var tidigare en del av Statens Järnvägar såsom SJ Resor.

Statens Järnvägar redigera

Statens Järnvägar var fram till 2001 den myndighet som ansvarade för järnvägstrafiken i Sverige. Banavdelningen bröts dock loss redan 1988 och bildade Banverket. Statens Järnvägar är också namnet på den nya myndighet som bildades 2001 för vissa diverse uppgifter som inte kunde överföras till andra verk.

Station redigera

Station är en plats där tåg gör uppehåll. Stationen är till skilnad från Hållplatsen ofta utrustad med Rangebanegård och stationsbyggnad.

Södra Stambanan redigera

Södra Stambanan är benämningen på stambanan Malmö-Katrineholm. Tidigare var benämningen för sträckan Malmö-Falköping. Banan invigdes 1862 (Malmö-Falköping).

T redigera

TGOJ redigera

TGOJ, egentligen Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds järnvägar, var ett privatägd svenskt järnvägsbolag som bedrev såväl passagerar- och godstrafik. Mot slutet dock endast det senare. TGOJ införlivades den 1 januari 2011 i Green Cargo.

Trafikverket redigera

Trafikverket bildades genom en sammanslagning av Vägverket och Banverket. Trafikverket ansvarar för vägarna samt järnvägarna.

Tågväg redigera

Tågväg är det spår som tågklareraren beordrar tåget att ta.

U redigera

Upmark, Erik Gustaf Johan redigera

Erik Gustaf Johan Upmark (1904-1990) var civilingenjör och Generaldirektör för Statens Järnvägar 1949-1969. Han var även reservofficer. Son till Johan Upmark.

VW redigera

Västra Stambanan redigera

Västra Stambanan är benämningen på den stambana som går mellan Stockholm och Göteborg. Den första delen invigdes redan år 1856 och hela sträckan invigdes 1862.

XYZ redigera

Å redigera

Ä redigera

Ö redigera

Östra Stambanan redigera

Östra Stambanan var tidigare benämningen på sträckan Katrineholm-Nässjö. Östra Stambanan räknas numera till Södra Stambanan.