A redigera

Advers redigera

Advers är en äldre benämning av myntets framsida.

B redigera

C redigera

D redigera

E redigera

F redigera

Frånsida redigera

Frånsida är namnet på ett mynts baksida.

G redigera

Gravör redigera

Gravören är myntets formgivare.

H redigera

I redigera

J redigera

K redigera

L redigera

M redigera

Mynthandlare redigera

Person som bedriver handel med mynt, vanligtvis i en butik av något slag.

Myntklubb redigera

Myntklubb, sammanslutning av myntsamlare och numismatiskt intresserade som håller regelbundna eller oregelbundna sammankomster.

Myntmästare redigera

Myntmästaren är den som ansvarar för myntutgivningen, myntverkets föreståndare.

Myntmästarmärke redigera

Bokstav eller bokstäver på myntet som berättar vem som var myntmästare då myntet präglades. Sedan 1986 är myntmästarämbetet avskaffats och myntmästarmärket avser istället riksbankschefen. Exempel: U = Bengt Ulvfot, D = Bengt Dennis, B = Urban Bäckström, H = Lars Heikensten och SI = Stefan Ingves

Myntort redigera

Platsen där myntet präglas.

Myntsamlare redigera

Myntsamlare avser en person som samlar på mynt.

Myntämne redigera

Materialet som myntet tillverkas av.

N redigera

Numismatik redigera

Numismatik är läran om mynt, sedlar, medaljer och polleter.

Numismatiker redigera

En numismatiker är en person som syslar med numismatik.

O redigera

Omskrift redigera

Text längs myntets kant, kan figurera på båda sidor av myntet.

P redigera

Patina redigera

Patina. Ett mynts patina avser dess lyster/färgton, något som kan ändras över tiden.

Prägling redigera

Avser processen där myntet tillverkas och för att vara fullständigt korrekt det skede där myntet får sina detaljer. Exempel: Enkronorna började präglas 1875.

Präglingsort redigera

Se myntort.

Q redigera

R redigera

Revers redigera

Revers är en äldre benämning på myntets baksida.

S redigera

Stamp redigera

Stampen är ett verktyg där man ingraverat myntets inverterade från- eller åtsida. Används då mynt präglas.

T redigera

Tenar redigera

Äldre benämning för myntämne.

U redigera

V redigera

W redigera

X redigera

Y redigera

Z redigera

Å redigera

Åtsida redigera

Åtsidan är myntets framsida.

Ä redigera

Ö redigera