Svenskt Numismatiskt Lexikon


ARedigera

AdversRedigera

Advers är en äldre benämning av myntets framsida.

BRedigera

CRedigera

DRedigera

ERedigera

FRedigera

FrånsidaRedigera

Frånsida är namnet på ett mynts baksida.

GRedigera

GravörRedigera

Gravören är myntets formgivare.

HRedigera

IRedigera

JRedigera

KRedigera

LRedigera

MRedigera

MynthandlareRedigera

Person som bedriver handel med mynt, vanligtvis i en butik av något slag.

MyntklubbRedigera

Myntklubb, sammanslutning av myntsamlare och numismatiskt intresserade som håller regelbundna eller oregelbundna sammankomster.

MyntmästareRedigera

Myntmästaren är den som ansvarar för myntutgivningen, myntverkets föreståndare.

MyntmästarmärkeRedigera

Bokstav eller bokstäver på myntet som berättar vem som var myntmästare då myntet präglades. Sedan 1986 är myntmästarämbetet avskaffats och myntmästarmärket avser istället riksbankschefen. Exempel: U = Bengt Ulvfot, D = Bengt Dennis, B = Urban Bäckström, H = Lars Heikensten och SI = Stefan Ingves

MyntortRedigera

Platsen där myntet präglas.

MyntsamlareRedigera

Myntsamlare avser en person som samlar på mynt.

MyntämneRedigera

Materialet som myntet tillverkas av.

NRedigera

NumismatikRedigera

Numismatik är läran om mynt, sedlar, medaljer och polleter.

NumismatikerRedigera

En numismatiker är en person som syslar med numismatik.

ORedigera

OmskriftRedigera

Text längs myntets kant, kan figurera på båda sidor av myntet.

PRedigera

PatinaRedigera

Patina. Ett mynts patina avser dess lyster/färgton, något som kan ändras över tiden.

PräglingRedigera

Avser processen där myntet tillverkas och för att vara fullständigt korrekt det skede där myntet får sina detaljer. Exempel: Enkronorna började präglas 1875.

PräglingsortRedigera

Se myntort.

QRedigera

RRedigera

ReversRedigera

Revers är en äldre benämning på myntets baksida.

SRedigera

StampRedigera

Stampen är ett verktyg där man ingraverat myntets inverterade från- eller åtsida. Används då mynt präglas.

TRedigera

TenarRedigera

Äldre benämning för myntämne.

URedigera

VRedigera

WRedigera

XRedigera

YRedigera

ZRedigera

ÅRedigera

ÅtsidaRedigera

Åtsidan är myntets framsida.

ÄRedigera

ÖRedigera