SVN-version redigera

Efter att du har startat SuperTux och processorn använder 100% av sin kapacitet kan det leda till att musen samt tagentbordet slutar fungera inne i spelet. OpenAL rapporterar att det inte kunde öppna /dev/snd. Om du använder dmix med ALSA addera detta till ~/.openalrc

(define devices '(alsa))
(define alsa-out-device "output")
(define sampling-rate 44100)
(define speaker-num 2)

SuperTux borde efter det här fungera som vanligt. Dessutom kan du nu spela alla andra spel som använder OpenAL medan du lyssnar till musiken. Tack till MatzeB för denna lösning.

OpenAL redigera

OpenAL använder som standard OSS output. På moderna system emulerar ALSA OSS och på grund av det blir det bättre ljud om man använder ALSA direkt. Skapa ~/.openalrc:

(define devices '(alsa))
(define speaker-num 2)
(define alsa-out-device default)

konstigt ./configure-fel redigera

Om ./configure ger dig följande: "configure: error: /bin/sh mk/autoconf/config.sub i686-pc-linux-oldld failed" betyder detta högst troligen att du glömde installera g++ (därför -oldld istället för -gnu). Installera (en senare version av) g++. Det bör göra susen.

Källor redigera

Hela eller delar av materialet i artikeln, är hämtat och/eller översatt från engelskpråkiga http://supertux.lethargik.org/wikis wikiartikel "Tips and Tricks"