Stadsvandringar i Skellefteå/Osorterat material


Förord

redigera

Här ligger sådant som inte funnit sin plats ännu.

Nygatan

redigera

Häggblomska och kyrkan: År 1889 uppförde byggmästare Gustaf Adam Häggblom detta affärs- och bostadshus. En tillbyggnad mot norr gjordes 1921. Senare byggdes huset ut ytterligare mot norr i en våning. Utbyggnaden påbyggdes till två våningar 1991. Huset är ett bra exempel på panelarkitektur i nyrenässansstil från 1800-talets slut. Ytterpanelen är rikt dekorerad med hörnpilastrar, gördelfris och konsolfris under takfoten. År 1917 blev Skellefteå Kristna Missionsförsamling ägare till fastigheten, och dess kyrka uppfördes på tomtens västra del intill Boströmsbäcken.

Boströmsbäcken: Innan stadens tillblivelse 1845 fanns behov av att dika ut den norra delen av den planlagda staden. Längs nuvarande Kanalgatan grävdes ett dike och på 1883 års stadsplan kan bäckens utlopp följas från trakten av Viktoriaplatsen. I praktiken var bäcken länge stadens gräns mot öster. I kvarteren Brage och Pantern går bäcken synligt och mynnar i älven strax väster om Viktoriabron. Väster om Pan-salen finns en gångbro genom lummig grönska intill bäcken. Härifrån kan man se den ståtliga kallmurade stenbron från slutet av 1800-talet som Storgatan passerar över. Vem var då Boström själv? Jo, mannen hette Johan Boström och ägde en gård vid bäcken i slutet av 1700-talet.


Husen runt torget

redigera

Centrumhuset: Gunni (Gunhild) Edin lät bygga detta butiks- och hyreshus 1934. Arkitekt var Birger Dahlberg, Skellefteå. Fru Edin drev också Centralhotellet vid torget. Huset har fyra våningar med delvis inredd vindsvåning. Mot torget finns burspråk och rundade hörnbalkonger. Sockeln är klädd med klinkerplattor. Bottenvåningen har marmorfasad, i övrigt har fasaderna ljus puts. Byggnaden var stadens första fyravåningshus; det var dessutom det första med sopnedkast. Huset är byggt i en renodlad funktionalistisk stil, ”funkis”. I hörnet mot Kanalgatan låg fram till 1974 ett av stadens många kaféer, Centrumkonditoriet.

Manhemskajen/Strömsör/Varvsindustri/kv Siken

redigera

Vid stadens grundande inköptes mark bl. a. från hemmanet Strömsör, som låg öster om den tilltänkta staden. Ägaren Carl J. Furtenbach hade här på 1700-talet anlagt en stor mängd byggnader och en ingärdad trädgård. År 1908 blev Skellefteå stad ägare till gården. Mangårdsbyggnaden blev senare kyrkoherdebostad när stadens församling bildades 1913. Till gården hörde också ett skeppsvarv där skeppsbyggmästaren Nikanor Sandström byggt flera fartyg. Varvet drabbades av brand 1858 – troligen anlagd – och återuppbyggdes aldrig. Varvet låg rakt söder om gården, nära dagens småbåtshamn vid Manhemskajen. Mellan Strömsör och Sörböle gick på slutet av 1800-talet en personfärja, fram till 1913 då Parkbron byggdes. På södra älvstranden finns Sörböle bys laxbod kvar, fortfarande använd vid notfisket.

Kv Renen

redigera

Kamrer Anderssons: Huset uppfördes 1915 av kamrer Efraim Andersson. Ritningar gjordes av byggmästare Nikanor Lundström. Byggnaden är en tidstypisk villa med välbevarade nationalromantiska drag. På gården finns uthus som utformades i stil med huvudbyggnaden. Efraim Andersson var född 1866 och arbetade som kamrer i Skellefteå flottningsförening. I gårdshuset hade Börje Lindbergs reklamfirma under lång tid sin ateljé och Lindberg köpte 1968 hela fastigheten.

Billowska: Konsul Edward Billow köpte huvudbyggnaden från kaptensbostället på Sunnanå och flyttade huset till Storgatan 1896. Ritningarna gjordes av byggmästare Nikanor Sjöström. Borgmästare Carl Öqvist blev ägare till huset 1912. Öqvist lät måla huset ("kalsonghuset"), men sedan dess har fasaden förenklats vid en ombyggnation 1946. Billow var trävaruhandlare och rysk konsul. Han tillhörde också stadsfullmäktige. Under en period var stadsarkitektkontoret inrymt här.

Korta fakta

redigera
 • Nipan, HSB/Lindbäcks
 • Campus
 • Nilsro, 2012
 • Anderstorps kyrka, 1983. Arkitekt Olle Forsgren (församlingshem från 1974 av Jan Johansson).
 • Amerikahusen, tre parhus 1991-1993. Arkitekter John Johansson, Karin Nyberg och Lennart Sjögren. Skelleftebygdens trähus.
 • Direktör Kågströms villa?
 • Älvsbackabron
 • Älvsbacka Strand och Älvsbacka Park, Älvsbacka Strand 2008-10. Arkitekt Lennart Sjögren, White Umeå.
 • Manhemskajen/Strömsör/Varvsindustri/kv Siken
 • Kv Renen
 • Pansalen/Efyran
 • Nygatan
 • Odentorget, fd Apoteket...
 • Handelsbanken
 • Centrumhuset, 1934. Arkitekt Birger Dahlberg.
 • RiksCity, 1957.
 • Avenyhuset, 1960. Alf Lundqvist arkitektkontor.