Ukrainska ~ Svenska


Huvudsidan


Instruktion ~ Nivå I ~ Nivå II ~ Nivå III ~ Grammatik ~ Ordförråd


Instruktion redigera

Аа (a) uttalas ungefär som ett svenskt a.
Бб (b) uttalas som ett svenskt b.
Вв (v) uttalas som ett svenskt v.
Гг (h) uttalas ungefär som ett svenskt h.
Ґґ (g) uttalas som ett svenskt g.
Дд (d) uttalas som ett svenskt d.
Ее (e) uttalas ungefär som ett svenskt ä.
Єє (je) uttalas som engelskans YEs.
Жж (zh) uttalas ungerfär som franskans bonJour.
Зз (z) uttalas ungerfär som i engelskans Zoo.
Ии (y) uttalas ungerfär som ett svenskt y men med en blandning av ö.
Іі (i) uttalas som ett svenskt i.
Ïï (ji) uttalas som ji.
Йй (j) uttalas som ett svenskt j.
Кк (k) uttalas som ett svenskt k.
Лл (l) uttalas som ett svenskt l.
Мм (m) uttalas som ett svenskt m.
Нн (n) uttalas som ett svenskt n.
Оо (o) uttalas som ett svenskt å.
Пп (p) uttalas som ett svenskt p.
Рр (r) uttalas som ett svenskt r.
Сс (s) uttalas som ett svenskt s.
Тт (t) uttalas som ett svenskt t.
Уу (u) uttalas som ett svenskt o.
Фф (f) uttalas som ett svenskt f.
Хх (kh) uttalas som spanskans j eller som ett rispande h-ljud.
Цц (ts) uttalas som i svenska puTSa.
Чч (ch) uttalas som ch i engelskans CHip.
Шш (sh) uttalas som i svenskans SJunga.
Щщ (shch) uttalas som två sj-ljud utan paus. Som i engelskans freshSH CHicken.
Ьь (mjukt tecken) har inget uttal. Muljerar föregående bokstav.
Юю (ju) uttalas som svenskans JUice.
Яя (ja) uttalas som svenskans JABra sida för nybörjare: http://www.ukma.kiev.ua/pub/courses/UFL/

Engelskt-ukrainskt / ukrainskt-engelskt lexikon: http://lingresua.tripod.com/cgi-bin/onlinedic.pl

Se även redigera

  Wikipedia har en artikel om Ukrainska