Språkkurser/Nederländska/Nybörjare lektion 1

Nybörjare lektion 1 redigera

Eenvoudige conversaties ~ Enkla konversationer

Grammatica 1-1 ~ Introduktion till nederländsk grammatik redigera

I likhet med de flesta andra germanska språk (inklusive svenska) har nederländskan en rätt komplicerad ordföljd. I föregående mening kom "har" före "nederländskan", därför att meningen börjar med ett adverbiellt uttryck. Däremot skulle det heta "Nederländskan har en rätt kombinerad ordföljd, i likhet med svenskan", med "nederländskan" före "har". Nederländsktalande vänder liksom svensktalande ofta på ordningen för subjektet och predikatet, utan att närmare tänka på det, beroende på sammanhanget.

Liksom tyska och svenska bildar nederländskan också ofta långa sammansatta ord.

Gesprek 1-1 ~ Vrienden redigera

Jan komt Karel op straat tegen. Ze zijn vrienden.

 • Jan: Goedendag, Karel. Hoe gaat het met je?
 • Karel: Goedendag. Dank je, met mij gaat het goed. En met jou?
 • Jan: Dank je, met mij gaat het goed. Tot ziens.
 • Karel: Tot ziens, Jan!

Grammatica 1-2 ~ Familjära och artiga former redigera

Den ovanstående konversationen var mellan två goda vänner och brukar den informella formen av de personliga pronomen (t.ex., mij, je, jou). Men holländskan har också en mer artig formell form av de personliga pronomen. Denna form illustreras nedan

Gesprek 1-2 ~ De handelaars redigera

Meneer Jansen komt mevrouw De Vries tegen. Ze zijn handelaars.
 • Meneer Jansen: Goedendag, mevrouw De Vries!
 • Mevrouw De Vries: Goedendag, meneer Jansen!
 • Meneer Jansen: Hoe gaat het met u?
 • Mevrouw De Vries: Zeer goed, bedankt. En met u?
 • Meneer Jansen: Ook goed.
 • Mevrouw De Vries: Mooi. Bent u meneer Standish al tegengekomen?
 • Meneer Jansen: Uit Engeland? Nee. Is hij op bezoek?
 • Mevrouw De Vries: Ja. Tot ziens, meneer Jansen!
 • Meneer Jansen: Tot ziens, mevrouw De Vries

Grammatica 1-3 ~ Introduktion till pronomen redigera

Ett pronomen är ett ord som ersätter ett substantiv som nämnts tidigare eller framgår av sammanhanget. I såväl svenska som holländska formas de personliga pronomina beroende på person, singular/plural och kasus. I holländska finns det både formella och informella versioner av vissa pronomen. Dessa informella pronomen introduceras i Lektion 1:

ik – jag (första person singular, nominativ)
mij – mig (första person singular, ackusativ)
je/jou – du (andra person singular, ackusativ)
hij – han (tredje person singular, nominativ)
het – det (tredje person singular, nominativ)
zij – de (tredje person plural, nominativ)

och detta formella pronomen:

u – du (på formell svenska "Ni") (andra person singular, ackusativ)

Pronomenets person beskriver ordets relation till talaren (t.ex. är första person talaren själv). Om pronomenet är singular representerar det en person eller sak medan det representerar fler än en om det är plural. Slutligen indikerar kasus vilken funktion pronomenet har i en mening, såsom vi kommer att se i kommande lektioner. Nominativ kallas också subjektsform, därför att om ett pronomen är subjektet i en sats, så används dess nominativform. Av liknande skäl kallas ackusativ objektsform.

Woordenlijst 1 ~ Ordlista 1 redigera

appendix         appendix, tillägg
bezoek          besök
brug           bro
Engeland         England
vriend, vrienden     vän, vänner
handelaars        affärsmän
gesprek, gesprekken    konversation, konversationer
grammatica        grammatik
les            lektion
straat          gata
woordenlijst       ordlista, vokabulär
op straat         på gatan
tot ziens         hejdå (bokstavligen: på återseende)
uit Engeland       från England
Met mij gaat het goed   Jag mår bra (bokstavligen: Det går bra med mig)
Goedendag!        Goddag!
En jij (u)?        Och du? (underförstått: Och hur är det med dig?)
Hoe gaat het met jou (u)? Hur mår du (bokstavligen: Hur går det med dig?)
hoe            hur
gaan           att gå
het gaat         det går
met            med
op bezoek zijn      vara på besök
zijn           att vara
tegenkomen        att möta/stöta på
komt ... tegen      möter
bezoeken         att besöka
begrijpen         att begripa
maar           men
ook            också
bedankt          tack
simpel          simpel
het            det (pronomen)
mevrouw          Fröken eller Fru
meneer          Herr
nee            nej
ja            ja
correct          korrekt
al            redan, ännu
mooi           vacker (i det här fallet: 'bra' eller 'fint')
zeer           väldigt
en            och