Några regler för uttal av latinsk text från antiken:

 c  [k]  coróna
 g  [g]  gradus
 ae  [aj]  Caesar (kajsar)
 oe  [oj]  foedus (fojdos)
 o  [o: el. o] = sv. å  mos (mås)
 u  [u: el. u] = sv. o  mus (mos)
 g framför n  [ng]  magnus (mangnos)
 i i början av ord före vokal  [j]  Iúpiter
  inuti ord mellan vokaler  [j]  maior (májår)
 qu  [kv el. kw]  quartus
 u efter -ng-  [v el. w]  lingua
   ibland efter s-  [v el. w]  suavis


Några regler för uttal av latinsk text från senare tid:

 c (före e, i, u, ae och oe)  [s]  civílis
 g (före e, i, u, ae och oe)  [g]  genus
 ae  [e:]  Caesar (sesar)
 oe  [e:]  foedus (fedus)
 cc (före e, i, u, ae och oe)  [ks]  acceptera (akseptera)
 sc (före e, i, u, ae och oe)  [s]  scen (sen)