Språkkurser/Latin/Substantiv/Genitiv och Dativ

Substantiv ~ Adjektiv ~ Räkneord ~ Pronomen ~ Prepositioner ~ Verb


Ablativ ~ Ackusativ ~ Genitiv och Dativ ~ Nominativ

Substantiv redigera

1a deklinasionen
  SINGULAR PLURAL
nominativ puell-a puell-ae
genitiv puell-ae puell-arum
ackusativ puell-am puell-as
dativ puell-ae puell-is
2a deklinasionen
  -us -um (neuter) -r
SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL
nominativ serv-us serv-i bell-um bell-a puer puer-i
genitiv serv-i serv-orum bell-i bell-orum puer-i puer-orum
ackusativ serv-um serv-os bell-um bell-a puer-um puer-os
dativ serv-o serv-is bell-o bell-is puer-o puer-is

Genitiv redigera

Genitiv är ett beskrivande kasus. Genitiv berättar följande saker:

• Ägande e.g. Marcus hund (Canis Marci)
• Ursprung e.g. Marcus av Rom (Marcus Romae)
• Relation e.g. En vacker sak (Res pulchrae)
• Mängd e.g. En gallon vatten
• Kvalitet e.g. Wrath-dagen (Dies irae)

Latin Exempel redigera

Latin Svenska
canispueri maliestbonus Hundentill den elaka pojkenärsnäll
nominativ subst.genitivverbnominativ adj. nominativ subst.genitivverbnominativ adj.


LatinSvanska
canispuerorum malorumestbonus Hundentill de elaka pojkarnaärsnäll
nominativ subst.genitiv (plural)verbnominativ adj. nominativ subst.genitivverbnominativ adj.

Dativ redigera

I kasuset dativ, också känt som indirekt-objekt indikerar:

• För vem eller för det e.g. Jag gjorde den här bilen för honom
• Till vem, eller till det e.g. Jag gav den här bilen till honom
• Av vem (Possessivt Dativ)
• Predikativ Dativ (som ska göras upp senare).

Exempel 1 redigera

Demonstration: Dativ i användning

Han gjorde skrivbordet till sin vän.

'han' är nominativ, 'gjorde' är verb, 'skrivbordet' är ackusativ, 'till' är en preposition som indikerar dativ', 'sin vän' är dativ.

^ "Till" kan användas i några andra konstruktioner. För att kunna se om det är dativ, analysera meningens betydelse (se Exempel 3). Övning vill tillåta dig till att snabbt se vilket kasus det är frågan om.

Exempel 2 redigera

Demonstration: Dativ i användning

Han gav boken till Johan; Han gav till Johan boken; Han gav Johan boken.

Jag har demonstrerat hur svenska kan använda prepositioner till att ändra ordföjd och även underförstå en speciell preposition som har blivit kvar lämnad, under konstruktionen av en mening med dativ.